فروشگاه

شامپوی نانو گلوبال

توضیحات

شامپوی نانو گلوبال مخصوص موهای میباشد که بصورت شیمیایی اسیب دیده اند و این شامپو حاوی موادی میباشد که موهایی درخشان و تمیز را به شما اهدا میکند و همچنین با استفاده از سیستم بازگردانی کتیکول مو ها به حالت طبیعی ،این شامپو باعث میشود که موهای شما در طول زمان ضخیم تر گردد.