پلکس تراپی

پلکس تراپی چیست ؟

پلكس در واقع تمامي پيوندهای شكسته شده بر اثر براشينگ ، اتو مو ، رنگ مو، دكلره و … را برطرف مي كند. اين روش امكان داشتن موهايي سالم براق و خوشحالت را به افراد داراي موهای آسيب ديده، ميدهد و آنها مي توانند با خيال آسوده پس از عمليات پلكس تراپی موهای خود را به هر رنگي كه مي خواهند بدون نگراني آسيب ديدگی مجدد درآورند.